Niet begrepen ‘gedrag’ als indicator

Een hersenbloeding, beroerte, dementie of ontwaken uit een coma… de mensen die dit treft hebben een aandoening in de hersenen gehad. Deze aangedane hersenen reageren anders op hun omgeving dan voorheen. De informatie- of prikkelverwerking in hun brein is gewijzigd.

Cliënten ervaren de omgeving ineens heel anders. Emoties spelen een grotere rol want de hersenen functioneren voornamelijk nog intuïtief. Ontbreekt een gunstige omgeving of bejegening, is ‘probleemgedrag’ het gevolg. Daarmee geven ze aan dat ze iets anders nodig hebben.

Artikel van IDé over Omgevingszorg voor mensen met dementie

logo Innovatiekring Dementie - IDé

`Omgevingszorg’ belangrijk voor mensen met dementie

Door: Marysia Zarzycki – Redactioneel – 18-01-2010

Sociaal geriater (ouderenarts) Dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde ‘omgevingszorg’; een nieuwe visie op de invloed van de omgeving op mensen met dementie. Omgevingszorg leert ons hoe we in de inrichting van de (leef-)omgeving rekening kunnen houden met de aantasting van het brein bij dementie.

Dit artikel belicht de volgende onderwerpen:

– Dementie en het brein
– Omgeving en dementie
– ‘Verzorgende: blijf zitten!’
– Gedrag verklaren door omgeving
– Verveling voorkomen door ‘omgevingszorg’

Dementie en het brein

Anneke van der Plaats richtte het BreinCollectief op; een groep deskundigen, die zich ieder vanuit hun eigen achtergrond bezighouden met dementie en omgevingszorg. Het BreinCollectief legt vanuit de wetenschap uit dat bij dementie het bovenbrein, het ‘denkende brein’, aangetast wordt en het steeds moeilijker wordt om nog ‘doordacht’ dingen te doen. Het ‘emotionele brein’, dat inituitief en reflexmatig reageert neemt steeds meer over. Dit betekent dat mensen die aan dementie lijden direct op hun omgeving gaan reageren. Daarom moet de omgeving ook zo aangenaam en begrijpelijk mogelijk zijn.

Omgeving en dementie

De omgeving bestaat uit de bouw en de inrichting van binnen – en buitenruimten, de werkprocessen (de wijze waarop zorgverleners, partners de dagelijkse dingen doen zoals de maaltijden enz.) en de bejegening. Een ideale inrichting is volgens het BreinCollectief een ‘ouderwetse’ inrichting, met attributen uit de jeugd van de bewoners. Iedereen heeft een eigen fauteuil en de loopruimte is zo ingericht dat de hersenen van de mens met dementie worden afgeleid door aansprekende taferelen waar iets te beleven valt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bioscoophoekje. Ook zijn er geen glazen deuren en wanden tot aan de grond. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop het brein met dementie op de omgeving reageert.

In een interview met IDé vertelt Anneke over de omgeving waarin gegeten wordt: “Zit- en eetkamer kun je het beste gescheiden houden. De functie van de ruimte is minder verwarrend als er bijvoorbeeld alleen in gegeten wordt. Tijdens het eten is het belangrijk dat het rustig is, in de zin dat er zo min mogelijk prikkels zijn die niet met het eten te maken hebben. Verzorgenden die druk doende heen en weer vliegen rondom de eettafel, terwijl er piepers afgaan en de medicijnkar wordt rondgereden, zijn voor iemand met dementie een grote afleiding. Mensen met dementie hebben niet door waar geluid vandaan komt als het achter hen vandaan komt. Ook zullen zij volgen wat beweegt. Dat betekent dat mensen met dementie in een onrustige omgeving hun aandacht zullen verplaatsen naar de rondrennende verzorgende in plaats van naar het eigen eten en drinken.”

‘Verzorgende: blijf zitten!’

Uit wat Anneke vertelt wordt duidelijk dat in de omgeving ‘op het juiste moment, de juiste prikkels’ gegeven moeten worden. Bij het eten betekent dat bijvoorbeeld dat de tafel al gedekt moet zijn en de geur van het eten over de afdelingen verspreid. Zo min mogelijk moet afleiden van waar het moment om draait: eten en drinken. Dat is de enige manier om de hersenen van mensen met dementie ‘de goede richting uit’ te krijgen. Hetzelfde geldt ook voor andere handelingen en momenten van de dag zoals; opstaan, aankleden, verzorgen, toiletgang en activteiten: voor alles de juiste prikkel op het juiste moment. Zo worden mensen met dementie zo goed mogelijk geholpen om rust te ervaren en zich veilig en zeker (van zichzelf) te voelen. Bij momenten als met het eten betekent dat dus dat verzorgenden veel meer mogen/moeten blijven zitten.

Gedrag verklaren door omgeving

De ‘omgevingszorg’ heeft ook gevolgen voor het kijken naar probleemgedrag. Het heeft geen zin om puur naar het onrustige gedrag van iemand te kijken. Anneke zegt hierover: “Het gaat om dhr. Pietersen én zijn omgeving. Hoe zit hij? In wat voor een stoel? Waar kijkt hij op uit? Is het stil of druk om hem heen? Waar komen de prikkels vandaan? Hoe wordt hij bejegend? Wanneer is hij rustig? Hoe gedraagt hij zich in een andere omgeving? Daarin zitten de oorzaken, er is iets dat ongunstig is voor zijn brein. Dat jaagt hem angst aan en die is dus niet te bedwingen door het bovenbrein. Angst is de meest gevoelde emotie van mensen met dementie. Zij worden een speelbal van hun emoties.”

Dat komt doordat het denkende brein bij dementie verloren gaat en men steeds meer reflexmatig, impulsief en intuïtief op prikkels uit de omgeving reageert. Als die prikkels ‘’gunstig’’ zijn voor het emotionele brein dan reageren mensen ook ‘’gunstig’’. Het omgekeerde is ook waar. In een ongunstige omgeving zien we veel probleemgedrag. De veroorzaker is stress. Een ongunstige omgeving kan zowel uit te veel prikkels als ook uit te weinig. In beide gevallen ontstaat er chaos in het hoofd en kan de mens met dementie het tekort/teveel aan prikkels zelf gaan verwerken door; dwangmatig lopen, tikken, wrijven, wiebelen enz. Anneke benadrukt dat hierdoor ook de meeste val-momenten ontstaan!

Verveling voorkomen door ‘omgevingszorg’

Ernstige verveling is een andere grote veroorzaker van probleemgedrag. Veel mensen met dementie vallen ten prooi aan dodelijke verveling in zorginstellingen. Een groot deel van de dag wacht men op wat er gaat komen, maar er gebeurt niets. Omgevingszorg pleit ervoor om dit op te vangen door vermaak dat de hersenen iets te doen geeft en dat iedereen fijn vindt: video beelden, eenvoudige spellen en dingen waarmee mensen met dementie kunnen manipuleren zoals knuffels, voorwerpen uit de oude tijd, (namaak)dieren en babypoppen. (Het is wel belangrijk om te weten welke video beelden en films geschikt zijn voor mensen met dementie!)

Laat u inspireren door dit artikel om zelf ook aan de slag te gaan met omgevingszorg! Het afstemmen van de omgeving, werkprocessen en de bejegening hebben een positief effect op álle mensen met dementie én op de medewerkers.

Lees meer:

  • Gedragsproblemen kunnen uitgesteld worden tot de laatste levensfasekorte internetfilm over het belang van omgevingszorg.
  • De wondere wereld van Dementie is een boekje dat Anneke van der Plaats samen met Bob Verbraeck schreef. Het boekje geeft inzicht in beleving en gedrag van mensen met dementie en geeft praktische aanwijzingen en tips om daar goed mee om te gaan.
  • De wondere wereld van de dementie, door Anneke van der Plaats en bewerkt door wijlen Bob Verbraek
  • De dag door met dementie, door Anneke van der Plaats en Dick Kits
  • Het demente brein, door Anneke van der Plaats en Gerke de Boer

Anneke van der Plaats werd voor Altijd Wat van de NCRV geïnterviewd in verpleeghuis Het Spijk (Eefde), waar zij een viertal ‘beleefplekken’ hielp in te richten (uitzending op 25/02/11).

BreinPlaats-Peter Peltzer-Cursus

Scholing voor zorgprofessionals

Leren over de werking van het brein en de invloed van de omgeving

Niet begrepen ‘(probleem) gedrag’ als indicator

Een hersenbloeding, beroerte, dementie of ontwaken uit een coma… de mensen die dit treft hebben een aandoening in de hersenen gehad. Deze aangedane hersenen reageren anders op hun omgeving dan voorheen. De informatie- of prikkelverwerking in hun brein is gewijzigd.

Cliënten ervaren de wereld ineens heel anders. Emoties spelen een grotere rol want de hersenen functioneren voornamelijk nog intuïtief. Ontbreekt een gunstige omgeving of bejegening, is ‘probleemgedrag’ het gevolg. Daarmee geven ze aan dat ze iets anders nodig hebben. Hoe of wat, download hieronder de folder voor het cursusaanbod.

BreinPlaats-Peter Peltzer-Cursus

Deskundigheidsbevordering

Leergang Omgevingszorg volgens de volgens de Brein Omgeving Methodiek™ (B.O.M.) van dr. Anneke van der Plaats.

Bekijk hier onze aanbod opleidingen, workshops en cursussen. Alle opleidingen worden in samenwerking met collega`s vanuit mijn netwerk en of het Breincollectief gegeven. De cursussen/ workshops zijn zeer geschikt voor zijinstromers.

! Uniek, alleen bij BreinPlaats en het Breincollectief, ’t vragenuurtje met Dr. Anneke van der Plaats.

Download folder

Gastles: De dag door met dementie of de Wondere wereld van dementie. 

Gastelessen voor zorg- en welzijnopleidingen in het middelbaar en hoger onderwijs. Aan­dacht voor dementie en ander hersenschade is essentieel in zor­gopleidin­gen. 

Meer informatie

Lezing: De dag door met dementie

De lezing ‘De wondere wereld van dementie’ over de inzichten van dr. Anneke van der Plaats vanuit de moderne hersenkunde is relevant voor iedereen die privé of via haar/zijn werk in aanraking komt met mensen met dementie.

Meer informatie

Oriëntatie Brein Omgeving Methodiek™

Een hele dag of twee avonden waarin de Brein-Omgeving Methodiek wordt uitgelegd. Waarom mensen met een beschadigd brein zich vaak niet veilig voelen en hoe u kunt helpen een gunstige omgeving te creëren.

Dagcursus Avondcursus
Vergelijk

Oriëntatie dag van de Brein-Omgeving Methodiek. De wondere wereld van de dementie.

De Oriëntatie Dag richt zich op Zorgverleners, Vrijwilligers, Begeleiders van personen met een hersenbeschadiging.  Werkvelden; Psychogeriatrie; Verstandelijk gehandicapte zorg; Gerontopsychiatrie; Ouderenzorg; NAH; Thuiszorg; Huisartspraktijk; Tandartspraktijk; Maatschappelijk werk; Gemeente WMO; Mantelzorgcoördinatoren.
Iedereen die in contact komt met mensen met een hersenbeschadiging die er meer over wil (of moet) weten is van harte welkom. De Oriëntatie Dag kan ook op de eigen locatie verzorgd worden. En op maat gemaakt worden.
De deelnemer maakt kennis met de Hersenkunde en Brein-Omgeving Methodiek. Leert dat het toepassen van de methodiek leidt tot een Gunstige Omgeving voor mensen met hersenbeschadiging. Krijgt praktische handvatten om onbegrepen gedrag te voorkomen.

Thuiszorg Brein Omgeving Methodiek™

De BOM is relatief onbekend in de thuiszorg.
In deze cursus leren thuiszorgmedewerkers hoe zij bij de mensen thuis de BOM kunnen introduceren en toepassen.

Dagcursus
Vergelijk

Basis Brein-Omgeving-Methodiek Thuiszorg

Creëren van een Gunstige Omgeving voor mensen met veroudering van de hersenen en dementie. 

De cursus richt zich op Wijkverpleegkundigen, casemanagers, verzorgende niveau 3 en 2, helpende en huishoudelijke hulpen. Regelmatig, in principe wekelijks, komt u bij mensen thuis die te maken hebben met veroudering van de hersenen, dementie, verstandelijke beperking en psychiatrisch problematiek. Tenminste twee jaar werkzaam in de Thuiszorg.

Thuiszorgmedewerkers werken bijna altijd alleen bij de mensen thuis. Elkaar ondersteunen in ideeën en van elkaar leren is om die reden niet altijd vanzelfsprekend. Samen deelnemen aan de cursus verdubbelt het effect voor de cursisten.

Zorgondersteuners Brein Omgeving Methodiek™

Zorgondersteuners en huiskamerassistenten (niveau 1 en 2) leren welke noodzakelijke rol zij vervullen bij het creëren van een gunstige omgeving voor mensen met dementie. Zij ontdekken wat ze wel én niet moeten doen om hen goed te helpen.

Dagcursus
Vergelijk

Brein-Omgeving-Methodiek Zorgondersteuners

Creëren van een ‘gunstig’ moment voor mensen met een hersenbeschadiging, dementie en niet begrepen gedrag.

De cursus richt zich op zorgondersteuners, zorg assistenten, huiskamer assistenten, huiskamer vaders en moeders, huishoudelijke hulpen, facilitaire medewerkers en vrijwilligers uit alle doelgroepen. Psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg. De groep Zorgondersteuners wordt steeds belangrijker en groter in de zorg.

Deze groep uitgebreid kennis laten maken met de Methodiek werpt zijn vruchten af. Zij zien veel en leren snel. En hebben er heel veel plezier in. Met de ondersteuning van de docent en de medecursisten bij het uitvoeren van opdrachten en het beschouwen van de resultaten kunnen zij daarna bewust ‘gunstige’ momenten voor hun cliënten creëren.

Voor deze groep medewerkers is een in-company vaak prettig. Ze kennen elkaar en voelen zich veiliger met elkaar in de cursus.

Fysieke Omgeving en beleefplekken Brein Omgeving Methodiek™

Hoe richt je een gunstige omgeving in voor mensen met dementie? Doe je dat met fotomateriaal of juist niet?
Welk effect heeft een gunstige omgeving op onbegrepen gedrag, wat zou jij daarin kunnen betekenen?

Dagcursus Avondcursus
Vergelijk

Workshop woon-leefomgeving en beleefplekken

De introductie richt zich op  Zorgverleners, Vrijwilligers, Begeleiders van personen met een hersenbeschadiging, van mensen met dementie. Zorgverleners, medewerkers welzijn, activiteitenbegeleiders en mantelzorgers. Deelnemers aan deze cursus hebben tenminste een jaar ervaring met mensen met dementie. 
Praktische workshop woon-leefomgeving, Beleefplekken, Ontwikkelen en Realiseren. 
Een gunstige woon-leefomgeving creëren op basis van de moderne hersenkunde.

“Een gunstige omgeving voor mensen met dementie is meer dan het bij elkaar zetten van oude meubelen, toepassen van fotobehang en af en toe wat muziek en beelden aanbieden.”

Probleemgedrag Brein Omgeving Methodiek™

Begrijp de werking van de hersenen in een Gunstige Omgeving.
Met de uitleg van de BOM in de hand wordt o
nbegrepen gedrag verklaard. Maar ook wordt uitgelegd hoe wij dat kunnen veranderen.

Dagcursus Avondcursus
Vergelijk

Probleemgedrag vanuit de Brein Omgeving Methodiek

De introductie richt zich op Zorgverleners, Vrijwilligers, Begeleiders van personen met een hersenbeschadiging. Werkvelden; Psychogeriatrie; Verstandelijk gehandicapte zorg; Gerontopsychiatrie; Ouderenzorg; NAH; Thuiszorg; Huisartspraktijk; Tandartspraktijk; Maatschappelijk werk; Gemeente WMO; Mantelzorgcoördinatoren.
De cursist maakt kennis met de hersenkunde en probleemgedrag.
Leert dat het toepassen van de methodiek leidt tot een gunstige omgeving voor mensen met hersenbeschadiging; U leert hoe Probleemgedrag ontstaat en wat er aan gedaan kan worden en wat u zelf kunt doen. U krijgt praktische handvatten en oefent in wat u kunt doen in het voorkomen en in het oplossen van Probleem gedrag.

Dagelijkse dingen Brein Omgeving Methodiek™

Begrijpen wat een zinvolle dagbesteding is en daarmee deskundig de BOM inzetten voor tijdsbesteding. De workshop richt zich op zorgondersteuners en huiskamerassistenten (niveau 1 en 2).

Onder voorbehoud
Vergelijk

Workshop
Wordt aan gewerkt. 

Breinplaats-8-principes uit het boek de wondere wereld van dementie

Via begrip weer grip krijgen

Om het juiste te kunnen bieden aan uw cliënten, heeft u achtergrondkennis nodig. Kennis over de werking van de hersenen en de uitwerking in het dagelijks leven. Alleen via begrip krijgt u namelijk weer grip op de situatie: als u begrijpt wat uw cliënt indirect communiceert, weet u ook waar u de oplossing kunt vinden.