Crdl is het zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking verbindt.

    Isolement doorbreken

    Crdl is ontwikkeld als hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en verbinding tot stand te brengen. Crdl creëert een vorm van gelijkwaardigheid waarbij iedere deelnemer de kans krijgt om op zijn eigen manier te genieten van de nabijheid en energie van de ander, los van cognitief vermogen.

    Crdl biedt ruimte voor een open, kwetsbare ontmoeting, van mens tot mens..

    Artikelnummer: 8007 Categorie: