Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag

Volgens de Brein-Omgeving Methode

Basisopleiding

In deze cursus ontdekken de deelnemers de invloed van de omgeving op het gedrag van mensen met dementie en NAH. Zij leren de basisprincipes van de Brein Omgeving Methode. Daardoor begrijpen zij welke belangrijke rol ze zelf kunnen spelen in het bepalen welke veranderingen in de omgeving gunstig zijn en waarom dit zo is. De woon-leefsituatie van bewoners/cliënten verbetert én de deelnemers krijgen meer voldoening in hun werk. De zorg wordt minder belastend.

Ook beschikbaar als teamtraining op de werkvloer.

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

De basisopleiding ‘omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag volgens de Brein Omgeving Methode’ is gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. Een heel belangrijk inzicht is dat het gedrag van deze mensen steeds sterker afhankelijk wordt van de omgeving. Een ongunstige omgeving die niet is aangepast aan de capaciteiten van een beschadigd brein speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie.

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Doordat u het gedag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. Daardoor bent u in staat om op een professionele manier hulp, zorg en begeleiding aan te bieden. Waardoor probleemgedrag zal afnemen.

Voor wie

Tenminste 2 jaar werkzaam in de psychogeriatrische zorg. Ruime ervaring in de omgang met mensen met dementie.

Door BreinPlaats & het BreinCollectief

BreinPlaats en het BreinCollectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en of een ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De Brein Omgeving Methode, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van het BreinCollectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

De docenten

 • Peter Peltzer
 • Erica van der Veerdonk
 • Marike Wever
 • Ria de Vos
 • Resi Spijkers

Brein-Omgeving Methode

De opleiding is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methode ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van ‘De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methode helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Meer over de Brein-omgeving methode

Globale inhoud

 • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
 • Inrichten van de fysieke omgeving voor mensen met dementie;
 • Veranderen en verbeteren binnen een zorgsysteem;
 • Werkprocessen, bejegening en de invloed hiervan binnen de 24 uurs zorg;
 • Plan van aanpak voor een werk-leefproces maken.

Cursus data

De cursus duurt 6 dagdelen, 2 hele dagen en 2 halve dagen gedurende 3 maanden. De cursus wordt 2x per jaar aangeboden. De cursusdagen voor de eerst volgende twee opleidingen treft u hier onder aan:

Start voorjaar 2023

 • Donderdag ……(hele dag), Dinsdag (middag), Donderdag …… (hele dag), Dinsdag …….2023 (middag) (Informatie volgt nog)

Studiebelasting

De studiedagen bestaan uit 7 effectieve lesuren per dag. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 en maximaal 14

Toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Accreditatie

De opleiding wordt geaccrediteerd. De accreditatie vermeld de punten bij een BIG-registratie.

Kosten

De deelnemersprijs is € 695,- incl. BTW. Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee, lunch en het boek Het demente brein. Omgaan met probleemgedrag (door Anneke van der Plaats en Gerke de Boer).

Incompany kan ook

De opleiding kan ook incompany verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting.