CRKBO Register Instellingen

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Als zzp’er of onderwijsinstelling die in dit register is ingeschreven, ben je vrijgesteld van btw voor al het beroepsonderwijs dat je aanbiedt. Deze vrijstelling geldt zowel voor het onderwijs dat je als docent verzorgt als voor beroepsonderwijs dat rechtstreeks op de markt wordt aangeboden. Met “direct op de markt” wordt bedoeld dat je zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid overeenkomsten aangaat met je afnemers.

 

CRKBO Register Docenten

In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Als je als zelfstandig docent in het beroepsonderwijs werkt, al dan niet vanuit je persoonlijke BV, en je staat ingeschreven in dit register, geldt de vrijstelling alleen voor het beroepsonderwijs dat je aan onderwijsinstellingen geeft. Je biedt dus geen opleiding aan cursisten of hun werkgevers aan, maar werkt uitsluitend als “onderaannemer”.

 

NOBTRA erkende trainerlogo NOBTRA Erkende Trainer (Klein)

Een Trainer NOBTRA is een echte professional, aan wie hoge eisen gesteld mogen worden. Wie gecertificeerd wil worden moet daarom voldoen aan de eisen om de kwaliteit te waarborgen.