Omgaan met dementie

Ook na een diagnose dementie is een waardevol leven mogelijk

BreinPlaats werkt met de Brein-Omgeving Methode

Als het brein is aangedaan, wordt alles anders

Alles wordt anders. En toch, als u bereid bent om u in de nieuwe situatie te verdiepen, komen er oplossingen. Bij BreinPlaats ervaren we dat er nog zoveel wél mogelijk is. Of het nu gaat om de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD), Lewy body dementie (LBD) of een ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wij bieden opleidingen en workshops aan zorgprofessionals, die inzicht geven in dementie vanuit vakgebieden als neurologie, geriatrie en gedragswetenschappen. We adviseren en organiseren teamdagen. Mantelzorgers kunnen bij BreinPlaats terecht voor voorlichting, thuisconsult en casemanagement.
BreinPlaats is dé plek voor omgevingszorg. Ook na een diagnose dementie is een waardevol leven mogelijk.

Fusie

Met genoegen delen wij het nieuws mee dat Breincollectief en BreinPlaats zullen fuseren.
We kijken uit naar de kansen en groei die deze fusie ons zal bieden. BreinPlaats & het BreinCollectief bieden deskundige ‘Hersenkunde’-toepassingen in zorg en welzijn voor mensen met NAH, zoals dementie, gebaseerd op de Brein Omgeving Methode van dr. Anneke van der Plaats. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet, Peter Peltzer

 

Zorgprofessionals

Hebt u in uw werk te maken met mensen met dementie? BreinPlaats adviseert zorgprofessionals en andere dienstverleners, organiseert teamdagen en biedt workshops en opleidingen.

Mantelzorgers

Bent u mantelzorger voor iemand met dementie? BreinPlaats geeft voorlichting aan familie en mantelzorgers, biedt thuisconsult en casemanagement.

REGISTER INSTELLING

BreinPlaats staat ingeschreven als onderwijsinstelling in het Centraal  Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO).

Dr. Anneke van der Plaats geeft het stokje over aan haar zoon Peter Peltzer (10-07-2019 | Nieuwsuur)

Geachte lezers,

Met genoegen delen wij het nieuws mee dat Breincollectief en BreinPlaats zullen fuseren. We kijken uit naar de kansen en groei die deze fusie ons zal bieden. BreinPlaats & het BreinCollectief bieden deskundige ‘Hersenkunde’-toepassingen in zorg en welzijn voor mensen met NAH, zoals dementie, gebaseerd op de Brein Omgeving Methode van dr. Anneke van der Plaats. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

BreinPlaats is een initiatief van Peter Peltzer – De Omgevingszorg Strijder.

“Dementiezorg 2.0: Een Vrijer Leven met Omgevingszorg”

Peter is gespecialiseerd in het omgaan met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Hij geeft daarover adviezen en trainingen. Een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk is zijn moeder dr. Anneke van der Plaats. Lees meer >>