Omgaan met dementie

Ook na een diagnose dementie is een waardevol leven mogelijk

Als het brein is aangedaan, wordt alles anders

Alles wordt anders. En toch, als u bereid bent om u in de nieuwe situatie te verdiepen, komen er oplossingen. Bij BreinPlaats ervaren we dat er nog zoveel wél mogelijk is. Of het nu gaat om de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD), Lewy body dementie (LBD) of een ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wij bieden opleidingen aan zorgprofessionals, die inzicht geven in dementie vanuit vakgebieden als neurologie, geriatrie en gedragswetenschappen. We adviseren en organiseren teamdagen. Mantelzorgers kunnen bij BreinPlaats terecht voor voorlichting, thuisconsult en casemanagement.
BreinPlaats is dé plek voor omgevingszorg. Ook na een diagnose dementie is een waardevol leven mogelijk.

Zorgprofessionals

Hebt u in uw werk te maken met mensen met dementie? BreinPlaats adviseert zorgprofessionals en andere dienstverleners, organiseert teamdagen en biedt workshops en opleidingen.

Mantelzorgers

Bent u mantelzorger voor iemand met dementie? BreinPlaats geeft voorlichting aan familie en mantelzorgers, biedt thuisconsult en casemanagement.

BreinPlaats is een initiatief van Peter Peltzer, GGZ- en dementieverpleegkundige

Peter is gespecialiseerd in het omgaan met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Hij geeft daarover adviezen en trainingen. Een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk is zijn moeder dr. Anneke van der Plaats. Lees meer >>