Als het brein is aangedaan, wordt alles anders

Alles wordt anders. En toch, als u bereid bent om u in de nieuwe situatie te verdiepen, komen er oplossingen. Bij BreinPlaats ervaren we dat er nog zoveel wél mogelijk is. Of het nu gaat om de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD), Lewy body dementie (LBD) of een ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wij bieden opleidingen aan zorgprofessionals, die inzicht geven in dementie vanuit vakgebieden als neurologie, geriatrie en gedragswetenschappen. We adviseren en organiseren teamdagen. Mantelzorgers kunnen bij BreinPlaats terecht voor voorlichting, thuisconsult en casemanagement.
Ook na een diagnose dementie is een waardevol leven mogelijk.

Als het brein is aangedaan, wordt alles anders

Alles wordt anders. En toch, als u bereid bent om u in de nieuwe situatie te verdiepen, komen er oplossingen. Bij BreinPlaats ervaren we dat er nog zoveel wél mogelijk is. Of het nu gaat om de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD), Lewy body dementie (LBD) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wij bieden opleidingen aan zorgprofessionals, die inzicht geven in dementie vanuit vakgebieden als neurologie, geriatrie en gedragswetenschappen. We adviseren en organiseren teamdagen. Mantelzorgers kunnen bij BreinPlaats terecht voor voorlichting, thuisconsult en casemanagement.
Ook na een diagnose dementie is een waardevol leven mogelijk.

Zorgprofessionals

Hebt u in uw werk te maken met mensen met dementie? BreinPlaats adviseert zorgprofessionals en andere dienstverleners, organiseert teamdagen en biedt workshops en opleidingen.

Mantelzorgers

Bent u mantelzorger voor iemand met dementie? BreinPlaats geeft voorlichting aan familie en mantelzorgers, biedt thuisconsult en casemanagement.

BreinPlaats werkt met de Brein-Omgeving Methode

Zorgprofessionals

Hebt u in uw werk te maken met mensen met dementie? BreinPlaats adviseert zorgprofessionals en andere dienstverleners, organiseert teamdagen en biedt workshops en opleidingen.

Mantelzorgers

Bent u mantelzorger voor iemand met dementie? BreinPlaats geeft voorlichting aan familie en mantelzorgers, biedt thuisconsult en casemanagement.