“Optimaliseer Welzijn: De Kracht van de Brein Omgeving Scan”

Een omgevingsscan is een observatie van de woonomgeving met behulp van een uitgebreide vragenlijst. Het doel is om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn per ruimte. De Brein Omgeving Scan is specifiek gericht op het grondig observeren en analyseren van leefomgevingen in woonzorgcentra voor mensen met dementie en andere vormen van hersenschade. Het richt zich op het onderzoeken van de invloed van de fysieke omgeving op het gedrag en welzijn van de bewoners.

Hier zijn de belangrijkste functies van een omgevingscan:

  1. Observatie en analyse: Een kundige observator bezoekt de locatie en observeert het gedrag van de bewoners in relatie tot de leefruimten. Dit geeft inzicht in hoe de omgeving invloed heeft op hun dagelijkse interacties, stemming en welzijn.
  2. Identificatie van omgevingsfactoren: De omgevingscan helpt om ‘gunstige’ en ‘ongunstige’ omgevingsfactoren te identificeren. Gunstige factoren zijn die elementen in de omgeving die positieve effecten hebben op de bewoners, terwijl ongunstige factoren kunnen leiden tot onbegrepen gedrag, onrust of apathie.
  3. Oorzaak-gevolg relatie: Door de omgevingsfactoren te koppelen aan het gedrag van de bewoners, kan de omgevingscan helpen om oorzakelijke verbanden te identificeren tussen de omgeving en het welzijn van de bewoners.
  4. Verbeteringsadvies: Op basis van de verzamelde gegevens en de Brein Omgeving Methode™, biedt de omgevingscan een onderbouwd en praktisch advies over hoe de leefomgeving verbeterd kan worden. Dit advies kan betrekking hebben op het aanpassen van specifieke ruimtes, het gebruik van kleuren en verlichting, de inrichting van gemeenschappelijke ruimten en meer.
  5. Opstap voor verdere verbeteringen: De omgevingscan fungeert vaak als een eerste stap in het proces van het aanbrengen van verbeteringen. Het biedt een basislijn en inzichten om vervolgens gerichte veranderingen door te voeren in de leefomgeving.

Over het algemeen is de functie van een omgevingscan om een beter begrip te krijgen van hoe de omgeving het gedrag en welzijn van de bewoners beïnvloedt, en om concrete aanbevelingen te doen om de leefomgeving te optimaliseren voor een betere kwaliteit van leven van de bewoners.

Keuze 1: QuickScan

QuickScan – Verkenning van uw locatie

We starten met een QuickScan waarbij we uw locatie verkennen tijdens een rondleiding die u organiseert. Tijdens deze beknopte uitleg van de Brein Omgeving Methodiek (BOM) en onze aanpak, kunt u beslissen of u naar de volgende fase wilt gaan.

Keuze 2: SlowScan

SlowScan – Diepgaand factorenonderzoek

De SlowScan is een diepgaand onderzoek naar factoren in de fysieke omgeving die het gedrag van mensen met een hersenbeschadiging positief of negatief beïnvloeden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het personeel dat werkzaam is op de locatie en verantwoordelijkheid draagt voor de omgeving.

Ontvang een Brein-Omgeving Advies Het resultaat van de SlowScan is een gedegen Brein-Omgeving Advies dat u helpt de leefomgeving te verbeteren voor uw bewoners met hersenbeschadiging.

Keuze 3: Workshop

Workshop – Fysieke omgeving en beleefplekken volgens de Brein-Omgeving Methode.  (Tip van BreinPlaats)

Bij BreinPlaats kunt u de praktische workshop “Fysieke Omgeving en Beleefplekken” volgen. Hier leert u in één dag hoe u een geschikte fysieke omgeving creëert voor mensen met dementie en andere vormen van hersenschade, met behulp van kennis van het (aangedane) brein en de Brein-Omgeving Methode. Deze inspirerende workshop helpt u om uw team effectief aan te sturen en met meer zelfvertrouwen uw rol te vervullen. Samen bereikt u meer, en het is nog leuk ook! Bovendien bespaart u kosten voor externe quickscans of slowscans.

Lees verder >>>