Een veilige woonomgeving

Functionele oplossingen binnen de zorgorganisatie

Ontwerp & Advies – Bouw en Inrichten van binnen en buitenruimten

Zorgstandaard Dementie 2020 beveelt Omgevingszorg aan in aanbeveling no 22.
“Omgevingszorg is van toepassing op zowel de binnen- als buitenruimte en heeft betrekking op het terrein van inrichting, apparatuur, licht, lucht, geluid, warmte of bouwkundig gebied. Personen met dementie hebben een sterke gevoeligheid en verminderend aanpassingsvermogen als het gaat om de omgevingsfactoren (Verbraeck & Plaats, 2016). Een goede omgeving draagt bij aan een zinvol bestaan en kan een bijdrage leveren in het beperken van probleemgedrag”.

De psycholoog Lawton, M.P heeft in 1973 geschreven dat de omgeving inclusief het gebouw, zich moet aanpassen aan ouderen. Hij heeft onderzoeken gedaan die mooie verhalen hebben opgeleverd over hoe verzorgingshuizen zaken probeerden weg te houden van hun bewoners en hoe jammerlijk dat mislukte. Het concept van Lawton is bekend bij architecten en toch zien wij in seniorenappartementen en verpleeghuizen weinig tot geen aanpassingen die voor ouderen nodig zijn.

Dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde de Brein-Omgeving Methodiek BOM in 2008, een visie en methode op de invloed van de (totale) omgeving op mensen met dementie. De fysieke omgeving is een van pijlers in deze methode, naast tijdsbesteding, het dagelijkse leven en de bejegening. Ook zij zegt dat de omgeving zich moet aanpassen aan mensen met een hersenbeschadiging.

Het afgelopen jaar heeft BreinPlaats en het BreinCollectief het advies ontwikkelt gericht op implementatie van het advies. Zoals we dat ook doen met een aantal cursussen.

Het doel is met alle disciplines betrokken, rond een nieuwbouw, renovatie en inrichtingsproject een concept van de fysieke omgeving te realiseren. Het resultaat: een gunstig woon-, leef- en zorgomgeving waarin mensen met hersenbeschadiging optimaal kunnen functioneren en minder onbegrepen gedrag vertonen.

QuickScan

Wij starten met een QuickScan. Dat houdt in dat wij op uw locatie uw vraag verkennen aan de hand van een door u georganiseerde rondleiding. U krijgt van ons een beknopte uitleg van de BOM en onze aanpak. Daarna besluit U of de volgende fase nodig is.

SlowScan

De volgende fase is de SlowScan. Dit is een diepgaand onderzoek naar factoren in de fysieke omgeving die het gedrag van mensen met een hersenbeschadiging negatief of positief beïnvloeden. Het factorenonderzoek leidt tot een Brein -Omgeving Advies. Onze werkmethode is met personeel werkzaam op de locatie en verantwoordelijkheid dragend voor de locatie het factoren onderzoek uit te voeren.

Hebt u belangstelling voor een eerste gesprek hierover neem dan contact met ons op.

Dr. Anneke van der Plaats over de toepassing van haar gedachtegoed over Dementie in de praktijk, met name de zgn. ‘beleefplekken’. Gerealiseerd door Jan Visser, Peter en Mieke Peltzer van BreinPlaats.nl

Beleefplekken

Mensen met dementie die in positieve, stimulerende leefomgevingen wonen, voelen zich beter en vertonen minder gedrag dat als problematisch wordt ervaren. Anneke van der Plaats vond een manier om het leven van mensen met dementie en hun verzorgers beter te maken. Als sociaal-geriater heeft ze veel ervaring met dementie. Hele positieve ervaringen zijn opgedaan met het inrichten van interactieve beleefplekken en beweeggebieden in verpleeghuizen. Beleefplekken zijn plekken waar vooral wat te beleven valt. Denk aan een kinderkamer met kinderwagen, commode, levensechte poppen en kinderkleren die refereren aan de tijd dat mensen zelf kleine kinderen hadden en oproept tot willen zorgen. Of een klushok (mannenkamer) met verantwoorde gereedschappen dat uitnodigt tot klussen.

Interieurontwerp en stylingadvies

BreinPlaats geeft een praktisch en onderbouwd advies om de leefomgeving te verbeteren

Vragen? Wij helpen u graag verder

Het effect van de juiste prikkels

De woonomgeving vervult een algemeen menselijk verlangen om veilig en prettig te kunnen leven, op een plek die van alle tijden is. Zonder zorgen en met een diep gevoel van herkenning. Voor mensen met dementie voegen de juiste verlichting, geuren, kleuren en geluiden kwaliteit van leven toe. Hiermee komen ze weer ‘thuis’.