‘Iedereen verdient op elk moment een mooie tijd van leven!’

BreinPlaats-Contact-Peter Peltzer

Even voorstellen: Peter Peltzer

BIG geregistreerde ggz- en dementieverpleegkundige (casemanager). Ruim 35 jaar werkervaring in de intramurale- en extramurale zorgsector. Verzorgings- en verpleeghuiszorg, acute (ouderen) psychiatrie en intensieve psychiatrische thuiszorg.

Adviseur en trainer bij het Breincollectief en BTSG in de Brein-Omgeving Methode van dr. Anneke van der Plaats; een totaalvisie op de invloed van de omgeving op gedrag en welzijn van mensen met dementie en hun naasten. Ik ben gecertificeerd trainer bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Audit bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) is aangevraagd. Daarnaast ben ik eigenaar van opleidings- en vergadercentrum Domus Locus.

BreinPlaats heb ik in 2019 opgericht. Daarin bied ik diensten aan voor individuele patiënten met dementie, hun familie en mantelzorgers en geef ik adviezen en bijscholingscursussen voor zorgprofessionals. Voor een deel doe ik dat samen met anderen uit mijn netwerk. Ik lever praktische oplossingen voor alledag in de thuisomgeving van mijn cliënten, op mijn kantoor of elders.

Mijn vrouw en ik hebben twee zonen en een dochter. Naast mijn werk voor BreinPlaats ben ik vrijwilliger bij de brandweer.

Met de paplepel ingegoten

Vanaf mijn jeugd ben ik in aanraking gekomen met mensen met dementie. Mijn grootvader was eind jaren ’70, begin jaren ’80 opgenomen in een verpleeghuis. Mijn basisschool stond naast het verpleeghuis. Dagelijks bezocht ik hem, ik werd er ‘kind aan huis’. Ik deed de boodschappen voor de bewoners van het verpleeghuis, ik leefde met ze mee en bezocht de recreatieavonden waar we veel plezier hadden.

Toen was het al voor me duidelijk dat ik ‘iets in de zorg’ wilde gaan doen. In het verpleeghuis werd de eerste dagbehandeling in Nederland gestart en ook daar was ik dagelijks te vinden. Vanuit deze dagbehandeling is op particulier initiatief de zogenaamde ‘dagopvang’ gestart. Cliënten vonden het heerlijk om een paar dagen per week een ‘uitje’ te hebben. Zo richtte mijn moeder Anneke van der Plaats als eerste in Nederland in 1983 een dagopvang voor ouderen op. Na ongeveer een jaar werd deze officieel erkend door het Nederlands Zorg Instituut (NZI).

Omdat ik in de zorg wilde gaan werken, heb ik de benodigde opleidingen gedaan. De laatste 20 jaar heb ik fulltime in de (acute) psychiatrie gewerkt zowel intra- als extramuraal. Het omgaan met mensen met psychiatrische en cognitieve stoornissen heb ik altijd fascinerend gevonden: wat speelt zich af in hun brein. Ik heb hierdoor de psychiatrische geest, vooral die bij dementie goed leren kennen.

Een belangrijke drijfveer is altijd geweest om de zorg voor kwetsbare cliënten te coördineren waardoor deze effectiever kan worden. Sinds het volgen van de opleiding casemanagement en coaching wil ik een ‘steun voor ondersteuners’ zijn, in een vorm die voor hen wenselijk is. Inmiddels heb ik mijn ambitie ondergebracht in BreinPlaats, waarin de methode en zienswijze die Anneke over dementie heeft ontwikkeld, een belangrijke plek inneemt. Met BreinPlaats zet ik haar gedachtegoed op mijn manier voort, iets wat ik haar ook heb beloofd.

Recht op geluk en welbevinden

Ondanks een diagnose dementie, kan men thuis of in een verpleeghuis, liefst samen met mantelzorgers, familie en eventuele thuiszorg, ontdekken dat het leven nog veel waardevols heeft te bieden. Dat is mijn missie en daar zet ik graag mijn expertise voor in.

Zing-vecht-huil-bid-lach-werk-en-bewonder!

Wat u zelf kunt, doet u zelf. Wat ik bij kan dragen, geef ik u. Ieder zijn kwaliteiten, maar uiteindelijk doen we het samen. Hoe dan ook kijken we naar mogelijkheden of gaan ernaar op zoek, vanuit pragmatisme, oplossingsgerichtheid en met humor.

BreinPlaats-Anneke van der Plaats

Dr. Anneke van der Plaats, anno 2021

Bekijk ook

Toegepaste Basis Brein-Omgeving-Methodiek in de Thuiszorg

Ik werk intensief samen met BreinCollectief ®

Het Brein Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de ‘moderne Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met een hersenbeschadiging.