‘Iedereen verdient op elk moment een mooie tijd van leven!’

BreinPlaats-Contact-Peter Peltzer

Peter Peltzer 
De Omgevingszorg Strijder

“Dementiezorg 2.0: Een Vrij Leven met Omgevingszorg – De Belevingswereld van Mensen met Dementie en hun Naasten Centraal”.
 
 
BreinPlaats-Anneke van der Plaats

Dr. Anneke van der Plaats, anno 2021

Recht op geluk en welbevinden

Ondanks een diagnose dementie, kan men thuis of in een verpleeghuis, liefst samen met mantelzorgers, familie en eventuele thuiszorg, ontdekken dat het leven nog veel waardevols heeft te bieden. Dat is mijn missie en daar zet ik graag mijn expertise voor in.

Zing-vecht-huil-bid-lach-werk-en-bewonder!

Wat u zelf kunt, doet u zelf. Wat ik bij kan dragen, geef ik u. Ieder zijn kwaliteiten, maar uiteindelijk doen we het samen. Hoe dan ook kijken we naar mogelijkheden of gaan ernaar op zoek, vanuit pragmatisme, oplossingsgerichtheid en met humor.

NOBTRA erkende trainer

Een NOBTRA trainer® is gecertificeerd en voldoet aan hoge eisen. Betrouwbaar, goed en ervaren.

Met de paplepel ingegoten

Laat me mezelf even voorstellen: Ik ben Peter Peltzer, een gedreven verpleegkundige met expertise in geestelijke gezondheidszorg en dementiezorg als dementieverpleegkundige. Met meer dan 35 jaar werkervaring in zowel intramurale als extramurale zorg, heb ik een uitgebreide kennis opgebouwd in diverse zorgomgevingen, waaronder verzorgings- en verpleeghuizen, acute (ouderen)psychiatrie en intensieve psychiatrische thuiszorg.

Ik werk naast adviseur en trainer parttime als medewerker woonbegeleider bij de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Onze focus ligt op het bieden van een veilige woonomgeving en begeleiding aan mensen met specifieke problematiek, gericht op rehabilitatie en zelfredzaamheid. Naast mijn werkzaamheden vind ik het belangrijk om betrokken te blijven bij de werkvloer, zodat ik mijn kennis en vaardigheden kan afstemmen op de behoeften van mijn cursisten tijdens het geven van trainingen. Door actief verbonden te blijven en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied, kan ik mijn cursisten optimaal ondersteunen met relevante en praktische trainingen.

Toen mijn moeder, Anneke van der Plaats, werd opgenomen in een verpleeghuis met de diagnose dementie, beloofde ik haar om haar missie op mijn eigen manier voort te zetten. Dit inspireerde mij om in 2019 BreinPlaats op te richten.

Mijn persoonlijke ervaring met mensen met hersenschade begon al in mijn jeugd, in de late jaren ’70 en vroege jaren ’80. Mijn grootvader verbleef destijds in Martinushoff, een verpleeghuis in Arnhem-Zuid, na een hersenbloeding. Tijdens die periode bracht ik dagelijks bezoeken aan hem en bouwde ik een speciale band op met zowel mijn grootvader als de andere bewoners. Ik hielp hen met boodschappen doen, deelde in hun vreugde en nam deel aan gezellige recreatieavonden.

Anneke, vervulde destijds zowel de rol van verpleeghuisarts als directrice in hetzelfde verpleeghuis waar mijn opa verbleef. Ze was in de jaren ’70 al een visionair en liep ver vooruit op haar tijd door een benadering te hanteren die gericht was op beleving en omgevingszorg. (Lees ook het artikel uit die tijd)

Tijdens mijn jeugd had ik het voorrecht om in 1983 getuige te zijn van de lancering van de allereerste officiële dagopvang voor ouderen in Nederland. Dit bijzondere initiatief werd op particulier initiatief gestart door Anneke, die een ware pionier was op dit gebied. Haar gedrevenheid en toewijding werden uiteindelijk beloond met erkenning door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). (zie videofilm)

Deze ervaring heeft een diepgaande invloed op mij gehad en heeft mijn kijk op zorg en ouderenzorg in het bijzonder gevormd. Ik heb geleerd om buiten de gebaande paden te denken en creatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar ouderen mee te maken hebben. De passie voor vernieuwing en het “out-of-the-box” denken heb ik van Anneke overgenomen en draag ik nog altijd met me mee.

Het zien van het succes en de impact van het baanbrekende werk van Anneke heeft mijn eigen missie versterkt. Het heeft me geïnspireerd om mijn eigen weg te bewandelen en in 2019 BreinPlaats op te richten, waarbij ik voortbouw op haar nalatenschap en de grenzen blijf verleggen in het bieden van hoogwaardige zorg en ondersteuning aan mensen met hersenaandoeningen.

Met trots zet ik de erfenis van Anneke voort met BreinPlaats. Mijn doel is om haar visie levend te houden en verder te bouwen op haar pionierswerk. Door innovatie in de zorgsector wil ik het leven van ouderen en mensen met hersenaandoeningen verbeteren. Met BreinPlaats geef ik op mijn eigen manier invulling aan haar gedachtegoed, zoals ik haar zoals ik al eerder schreef beloofd heb. Samen streven we naar begrip, waardering en ondersteuning voor mensen met hersenaandoeningen, met hoogwaardige diensten en creatieve oplossingen. We blijven leren, ontwikkelen en samenwerken om een positieve impact te maken op het leven van onze cliënten en de bredere gemeenschap. Mijn passie en toewijding drijft mij om Anneke’s levenswerk voort te zetten en het verschil te maken in de zorg

Bekijk ook

Toegepaste Basis Brein-Omgeving-Methodiek in de Thuiszorg

Ik werk intensief samen met BreinCollectief ®

Het Brein Collectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de ‘moderne Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met een hersenbeschadiging.