Laat Sinterklaas de herinnering vieren

Wanneer de Sint op bezoek komt bij iemand met dementie dan moet hij er rekening mee houden dat zo iemand nog even echt in Sinterklaas en Zwarte Piet gelooft. Dus hij moet erg vriendelijk zijn en Piet mag er niet te dreigend uitzien. Wat leuk zou zijn, is dat Sinterklaas de persoon met dementie bij zich roept. Hij gaat die persoon dan onderhouden over iets stouts dat hij/zij vroeger als kind heeft gedaan. Iedereen (met of zonder dementie) weet nog wel een bijzonder voorval uit zijn/haar jeugd dat zowel stout als leuk of moedig was en vaak weet de naaste familie dat ook nog.

Voor mensen met dementie is het een mooie sensatie dat Sinterklaas daar weet van blijkt te hebben. Hij spreekt de persoon met dementie hier ernstig en ook geestig op aan. Eerst een beetje vermanend en daarna op een grappige manier. De persoon in kwestie komt uiteindelijk als een soort held naar voren en krijgt na het standje een pluim.

Ik deed dat in het verpleeghuis ook altijd met de bewoners. Ik viste dan bij de familie of kinderen uit wat er gebeurd was, en de mensen met dementie vonden dat prachtig.

dr. Anneke van der Plaats

Vorige pagina