Omgaan en beïnvloeden (signaal)gedrag bij dementie

Volgens de Brein-Omgeving Methode van Dr. Anneke van der Plaats.
Intramuraal en Extramuraal

Duur
De opleiding duurt 6 dagdelen, 2 hele dagen en 2 halve dagen. Deze opleiding wordt ook via het BreinCollectief aangeboden. Dus je kan zowel via BreinPlaats als via het Breincollectief inschrijven. 

Kosten per deelnemer
€650,-, (vrijgesteld van BTW). Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee en lunch.

Let op:
De cursus gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen. U ontvangt uiterlijk twee weken voor de startdatum bericht. 

Incompany
De cursus kan Incompany worden verzorgd, volledig afgestemd op uw organisatie.

Prijs: €6500,- (vrijgesteld van BTW) voor 12 deelnemers, met een maximum van 14 deelnemers.

Aantal deelnemers
Deze cursus verzorgen wij voor groepen van minimaal 12 en maximaal 14 deelnemers.

Toetsing en certificering
De opleiding wordt afgesloten met een toets.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 3 lesuren per dagdeel. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Voor wie
Bijvoorbeeld voor Verzorgenden IG, Verpleegkundigen en Activiteiten- begeleiders (MBO Niveau 2, 3 & 4) die tenminste 2 jaar werkzaam zijn in de psychogeriatrische zorg. (Ruime ervaring in de omgang met mensen met dementie.)

Word een Expert in Omgevingszorg voor mensen met dementie!

Globale inhoud

Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie; 
Inrichten van de fysieke omgeving voor mensen met dementie;
Processen in het dagelijkse leven, bejegening en de invloed hiervan binnen de 24 uurs zorg;
Plan van aanpak voor een proces in het dagelijkse leven maken.

In deze opleiding ontdekken de deelnemers de invloed van de omgeving op het gedrag van mensen met dementie en NAH. Zij leren de basisprincipes van de Brein Omgeving Methode. Daardoor begrijpen zij welke belangrijke rol ze zelf kunnen spelen in het bepalen welke veranderingen in de omgeving gunstig zijn en waarom dit zo is. De woon-leefsituatie van bewoners/cliënten verbetert én de deelnemers krijgen meer voldoening in hun werk. De zorg wordt minder belastend.

Teamtraining

Het trainen van een zorgteam om het plan van aanpak van de deelnemer te implementeren en te borgen is mogelijk.

Startdata & Locatie

Start september 2023

  • Donderdag 21 september, start om 09:30 uur – 16.30 uur (hele dag)
  • Donderdag 5 oktober, start om 13:30 uur -16.30 uur (middag)
  • Donderdag 23 november, start om 09:30 uur – 16.30 uur(hele dag )
  • Donderdag 21 december, start om 13:30 uur – 16.30 uur (middag)

Locatie:
Domus Locus
Wolfhezerweg 75
6874 AC Wolfheze

Intakeformulier Meer informatie

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

Voor meer kwaliteit van leven – Intramuraal en Extramuraal

De basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet-begrepen (probleem)gedrag volgens de Brein Omgeving Methodiek’, gebaseerd op de inzichten van dr. Anneke van der Plaats, berust op recente kennis uit de neurowetenschappen over het functioneren van het brein bij mensen met dementie. Een belangrijk inzicht is dat het gedrag van deze mensen sterk afhankelijk is van de omgeving. Een ongunstige omgeving, die niet is afgestemd op de capaciteiten van een beschadigd brein, speelt een cruciale rol bij het ontstaan van niet-begrepen (probleem)gedrag. Daarom groeit de ambitie binnen de gezondheids- en welzijnszorg om te werken aan een optimale woon- en leefomgeving voor mensen met dementie.

Resultaat

Na afronding van de opleiding kunt u de omgeving en het gedrag van mensen met dementie beter observeren en begrijpen. U beschikt over de kennis om het gevoel van welbevinden bij hen te vergroten. Hierdoor bent u in staat om professionele hulp, zorg en begeleiding te bieden, wat resulteert in een afname van probleemgedrag.

Door BreinPlaats & het BreinCollectief

BreinPlaats en het BreinCollectief zijn een samenwerkingsverband van deskundigen uit verschillende disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals bijvoorbeeld dementie of andere vormen van hersenschade. De Brein Omgeving Methode, ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats, vormt een belangrijke inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt van harte aanbevolen in de Zorgstandaard Dementie. Alle opleidingen en cursussen van het BreinCollectief en BreinPlaats zijn gedurende de jaren ontwikkeld door onze experts.

De docenten van BreinPlaats en het Breincollectief zijn: 

Peter Peltzer (docent)
Marike Wever (docent)
Ria de Vos (docent)
Erica van der Veerdonk (docent)
Resi Spijkers (acteur)

Brein-Omgeving Methode

De opleiding is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methode ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van ‘De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methode helpt deelnemers aan de opleiding om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

Meer over de Brein-omgeving methode

Intakeformulier

Waarom vragen wij om uw persoonsgegevens op ons intakeformulier?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn met onze opleidingen. Wij hebben deze gegevens nodig om u de juiste informatie te kunnen verstrekken en om te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij uw leerwensen.

Wij willen benadrukken dat wij uw persoonsgegevens nooit zullen doorverkopen aan derden. Uw privacy en veiligheid van uw gegevens staan bij ons hoog in het vaandel.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of e-mail.