Categorie archieven: Nuttige informatie

Nieuwjaarswens 2024

Beste lezer, Graag vertellen wij dat we een goed jaar achter de rug hebben. Er [...]

BreinPlaats is CRKBO erkend.

De vlag gaat uit! We zijn ontzettend trots, want BreinPlaats is nu erkend door het [...]

Bijdrage NRC – De 8 principes over dementie van Dr. Anneke van der Plaats

27 mei 2022 ben ik door journaliste Laura Hoogenraad van NRC Handelsblad geïnterviewd n.a.v. de [...]

Evidence based belevingskwaliteit fysieke omgeving

Belevingsaspecten Uit onderzoek is gebleken dat de belevingskwaliteit van gebouwen, de omgeving en buitenruimte effect [...]

Omgevingszorg belangrijk bij dementie

Zorgstandaard Dementie 2020 beveelt Omgevingszorg aan Wat een mooie erkenning voor het werk van Dr. [...]

Verbetering zorg (ernstig) probleemgedrag bij dementie nodig

De inspectie ziet risico’s in de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor cliënten met [...]

Verleiden in plaats van corrigeren

Verleiden in plaats van corrigeren. Veel mensen hebben er moeite mee om contact te maken [...]